Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4067

Postępowanie o udzielenie zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego w 2022 roku w kwocie 4 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica

Podtytuł: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2022 roku w kwocie 4 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2022 roku w kwocie  4 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica”.

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica