Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4080

INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM GMINY OLEŚNICA ZA 2019 ROK