Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4104

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Brzozowej w miejscowości Oleśnica"