Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4112

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy