Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4121

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Podtytuł: Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.