Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4123

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża "STRZELCE 3" położonego w miejscowości Strzelce, gmina Oleśnica, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie."