Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4145

Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacją transformatorową WN/SN, stacjami SN/nN oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica."