Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4148

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że została wydana decyzja znak: BKŚ.III.6733.1.2022 z dnia 10.05.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 917/1, 936, 1011, 1012/1 i 1012/2 w Oleśnicy"