Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4169

Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica”.

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica