Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4171

Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030