Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4183

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleśnica do roku 2030"