Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4224

Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica