Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4236

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o przedłużenia terminu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacją transformatorową WN/SN, stacjami SN/nN oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica"