Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4270

Zaproszenie do złożenia oferty

Podtytuł: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa wg wymagań programu Cyfrowa Gmina