Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4273

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Borzymów II” o mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 200 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości na części działek o nr ew. 373, 374/1 i 374/2 w miejscowości Borzymów, gmina Oleśnica” o powierzchni do 1,85 ha