Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4288

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podtytuł: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zmianą sposobu użytkowania ogrodu zimowego na salę zajęć sensorycznych, przebudowa amfiteatru z budową zadaszenia nad sceną oraz budowa budynku gospodarczego