Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4305

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Podtytuł: poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kępie