Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4315

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej decyzji o warunkach zabudowy