Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4343

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki nr ewid. 202 w miejscowości Pieczonogi.