Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4404

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy Oleśnica-etap III", realizowanego na terenie obrębów ewid. Oleśnica, Wojnów oraz Borzymów.