Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4483

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Borzymów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"