Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4496

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Nadzór inwestorski - kanalizacja

Podtytuł: Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzelce, Borzymów i Sufczyce w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

pn.: ,,Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzelce, Borzymów i Sufczyce

w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica