Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4497

POSTANOWIENIE - SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI W TREŚCI DECYZJI BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLEŚNICA

Podtytuł: Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica znak BKŚ.III.6733.2.2022 z dnia 14.03.2023 r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce".