Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4498

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy

Podtytuł: Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

pn.: ,,Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica