Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4499

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Budowa PSZOK w Oleśnicy

Podtytuł: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w formule zaprojektuj i wybuduj"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica