Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4522

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYCE I OLEŚNICA - TRANZYT

Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce i Oleśnica - tranzyt

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce i Oleśnica - tranzyt"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica