Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4535

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu

Podtytuł: Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu (powtórzenie postępowania).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: ,,Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica