Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4538

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III"