Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4560

PRZETARG NIEOGRANICZONY - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 2023 ROKU

Podtytuł: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2023 roku w kwocie 7 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2023 roku w kwocie
7 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica”

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica