Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4578

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

Podtytuł: o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków, gmina Pacanów".