Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4596

OBIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLEŚNICA

Podtytuł: o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą " Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Oleśnica".