Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4632

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią

Podtytuł: Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica (powtórzenie postępowania)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: ,,Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią

wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica