Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4645

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Dostawa serwera na potrzeby realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Oleśnica

Podtytuł: Dostawa serwera na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w Gminie Oleśnica

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn.: ,,Dostawa serwera na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w Gminie Oleśnica"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica