Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4646

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podtytuł: Szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa