Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4655

POSTANOWIENIE NR 53/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania