Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4780

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Podtytuł: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego