Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4822

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany podziału Miasta i Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych