Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4842

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnicy z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Oleśnica

Podtytuł: Miejska Komisja Wyborcza w Oleśnicy działając na podstawie art. 410 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) informuje pełnomocników komitetów wyborczych, że losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Oleśnica odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica (sala konferencyjna na parterze)