Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4855

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację i koordynację imprezy plenerowej pn. Dzień Oleśnicy 2024 z uwzględnieniem wyłączności na obsługę handlową i gastronomiczną