Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4857

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)".