Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4864

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego