Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4869

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - BUDOWA PSZOK W OLEŚNICY

Podtytuł: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gminaolesnica