Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4884

Postanowienie Nr 259/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Oleśnica

Podtytuł: Postanowienie Nr 259/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Oleśnica w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Oleśnica oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.