Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4917

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: w postępowaniu "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprezy plenerowej pn. Dzień Oleśnicy 2024 r. z uwzględnieniem wyłączności na obsługę handlową i gastronomiczną"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Oleśnica, jako zamawiający zawiadamia, że zamówienie: "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprezy plenerowej pn. Dzień Oleśnicy 2024r. z uwzględnieniem wyłączności na obsługę handlową i gastronomiczną" zostało rozstrzygnie Zespół ds. wyboru najkorzystniejszej oferty zapoznał się ofertami, które złożyły niżej wymienione firmy:

MODELINKA” Agencja Muzyczna Irena Łukacz ul. Reformacka 32/5a, 22-100 Chełm

MEDIA EVENTS Karolina Czubak, Ciechostowice 48, 26-500 Szydłowie

Just For MUSIC Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 4/16, 25-435 Kielce

 

Po przeanalizowaniu ofert oraz sprawdzeniu kompletności dokumentów Zespół wybrał najkorzystniejszą i najciekawszą ofertę, którą okazała się oferta firmy: Just For MUSIC Sp.z o.o. ul. G. Zapolskiej 4/16, 25-435 Kielce. Ww. oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów otrzymanych w kryterium: cena i atrakcyjność.