Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gminaolesnica.pl

Adres artykułu: www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/4925

Bezpłatny transport publiczny w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, że w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego.

Aby ułatwić możliwość wzięcia udziału w wyborach, gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić i odwozić do lokali wyborczych mieszkańców poszczególnych miejscowości. Autobus (bus)  będzie oznaczony napisem na przedniej szybie BEZPŁATNY TRANSPORT  - WYBORY.

Mieszkańcy naszej Gminy będą głosować w 7 obwodach głosowania. Wszystkie lokale komisji obwodowych umożliwiają głosowanie osobom niepełnosprawnym. Dokładny wykaz okręgów, obwodów i lokali wyborczych znajduje się na tablicach sołeckich w całej gminie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. 

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy odrębnie dla każdego lokalu wyborczego do pobrania lub wydrukowania.

 

                                                                                                                          /-/ Piotr Strzelecki

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica