Zgodnie z przepisami prawa Urząd Miasta i Gminy Oleśnica jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnym wykazie danych.

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazu. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach właściwych dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+Ole%C5%9Bnica.

Brak artykułów w kategorii: Ochrona środowiska. Publicznie dostępny wykaz danych.