Brak artykułów w kategorii: Uchwała Nr 95/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleśnica na 2015 rok.