BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 20 maja 2019 r.

imieniny: Bazylego, Bernardyna

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego funkcje społeczne i kulturalne

                                                                                                                     Oleśnica, 25.06.2014r.

BKŚ.I.271.5.2014

                                                                                            WSZYSCY WYKONAWCY                                    

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający:   Gmina Oleśnica

       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego funkcje społeczne i kulturalne”.

 

4.   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

91,53

91,53

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza

 

ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

93,11

93,11

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o.

Zawada 26

28-230 Połaniec

100,00

100,00

4

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Parlak

Sępichów 88A

28-136 Nowy Korczyn

74,45

74,45

5

Usługi Remontowo-Budowlane

Zbigniew Dziuba

ul. Szkolna 31

28-200 Koniemłoty

85,25

85,25

 

5.   Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe

Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 309 377,51 zł (słownie złotych: trzysta dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 51/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                   Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                    /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-06-25.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:56:13.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-06-25 09:56:13.
czytano: 932 razy, id: 1560
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019