BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 22 maja 2019 r.

imieniny: Wiesława, Heleny

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie i Sufczyce

 

Oleśnica, 07.08.2014r.

BKŚ.I.271.8.2014

                                                                                               WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


 

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie i Sufczyce”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

  1. DRO-MAR

  2. Marcin Dróżdż

Makowiec,

ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew

83,24

83,24

2

F.H.U. „BIG JOB”

Piotr Piotrowski

Zdzieci Nowe 75A
28-230 Połaniec

100,00

100,00

3

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Parlak

Sępichów 88A

28-136 Nowy Korczyn

90,11

90,11

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

F.H.U. „BIG JOB”, Piotr Piotrowski
Zdzieci Nowe 75A, 28-230 Połaniec

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 132 796,48 zł (słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 48/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

                                                                      Wójt Gminy Oleśnica

                                                                       /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-08-07.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-08-07 11:35:26.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-08-07 11:35:26.
czytano: 846 razy, id: 1616
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019