BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kępie, Oleśnica, Wólka Oleśnicka, Borzymów, Sufczyce, Brody

                                                                                                       Oleśnica, dnia 11.09.2014r.

BKŚ.I.271.9.2014

                                                                         WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający:   Gmina Oleśnica

       ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.   Przedmiot zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kępie, Oleśnica, Wólka Oleśnicka, Borzymów, Sufczyce, Brody”

4.   Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

PPHU ANPOL

Anna Momot

Szewnia Dolna 89

22-442 Adamów

odrzucona

odrzucona

2

„HOME&SERVICE”

Przemysław Gruszka

Boksycka 153A

27-415 Kunów

100,00

100,00

3

Konsorcjum:

Stanisław Sztuk

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„SZTUK-BUD”

EKOSYSTEMY

Magdalena Gil

 

ul. A.Dygasińskiego 16A

28-100 Busko-Zdrój

 

 

Grójec 30

27-440 Ćmielów

odrzucona

odrzucona

 

5.   Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

„HOME&SERVICE” Przemysław Gruszka

Boksycka 153A, 27-415 Kunów

Cena najkorzystniejszej oferty: 951 282,00 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa 00/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                        Wójt Gminy Oleśnica

 

                                                                           /-/ mgr Leszek Juda

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2014-09-11.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2014-09-11 15:43:01.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2014-09-11 15:43:01.
czytano: 1226 razy, id: 1627
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019